Để có một sản phẩm hình ảnh hấp dẫn, ngoài kịch bản, quay phim, chiếu sáng thì DOP Media rất chú trọng vào khâu Dựng phim. Dựng phim không đơn thuần là việc cắt ghép cảnh quay, mà qua thông qua việc sắp xếp cảnh quay nó thể hiện một nghệ thuật "vô hình" góp phần vào việc xây dựng nội dung câu chuyện cho tác phẩm của bạn. DOP Media với đội ngũ các nhà dựng phim nổi tiếng ở Việt Nam. Nếu chọn DOP để thực hiện hậu kỳ phim ảnh đó là  sự lựa chọn khôn ngoan của bạn.

Minh Vu, Editor
http://dopmedia.com