Tag Archives: nghệ thuật quay phim

Những camera quan trọng trong lịch sử điện ảnh

Những camera này đã thay đổi bộ mặt của điện ảnh, từng khung hình một. Ngày nay hình ảnh của các thiết bị làm phim mới ra đời mỗi ngày, để hỗ trợ tối đa về hiệu quả hình ảnh cho các nhà làm phim. Chưa bao giờ việc lựa chọn máy quay lại dễ…
Read more

15 Tips giúp nâng cao kỹ năng quay phỏng vấn

​ Quay một cuộc phỏng vấn có thể là một trong những yếu tố thách thức nhất của quá trình làm phim. Là nhà sản xuất video và nhà làm phim, chúng tôi dần quen với việc kiểm soát mọi yếu tố của quá trình làm phim, nhưng một cuộc phỏng vấn lại có rất…
Read more