Tag Archives: dao dien

25 điều về việc chỉ đạo diễn viên

Mọi người nói với bạn rằng việc chọn diễn viên chiếm 90% công tác làm phim. Dù vậy, họ vẫn không nói đến một thực tế là, dù bạn có chọn đúng diễn viên đi nữa, bạn vẫn có thể làm hỏng mọi thứ khi không biết cách làm việc với diễn viên của mình.…
Read more