Portfolio Tag: trinh chieu tuong tac

VIDEO 3D MAPPING – Váy cưới

Trình chiếu 3D tương tác hay còn gọi là 3D Mapping là việc trình chiếu các sản phẩm đồ họa 3D được tạo hình giống hệt và trùng khớp với vật mẫu, thường là trình chiếu trên các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, hoặc các sản phẩm như oto, không gian nội…
Read more

VIDEO 3D MAPPING – WEDDING 2

Trình chiếu 3D tương tác hay còn gọi là 3D Mapping là việc trình chiếu các sản phẩm đồ họa 3D được tạo hình giống hệt và trùng khớp với vật mẫu, thường là trình chiếu trên các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, hoặc các sản phẩm như oto, không gian nội…
Read more

Video 3D Mapping – Wedding

Trình chiếu 3D tương tác hay còn gọi là 3D Mapping là việc trình chiếu các sản phẩm đồ họa 3D được tạo hình giống hệt và trùng khớp với vật mẫu, thường là trình chiếu trên các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, hoặc các sản phẩm như oto, không gian nội…
Read more