Portfolio Tag: phim thời trang

Phim thời trang – Urban Outfitters

Không chỉ có phim ảnh tạo cảm hứng cho thời trang mà thế giới lung linh của làng thời trang cũng là chủ đề yêu thích của những nhà làm phim. Với đội ngũ các nhà làm phim giàu kinh nghiệm, DOP Media tự hào là đơn vị làm phim thời trang mang phong cách,…
Read more

Phim thời trang – Helen Rödel

Không chỉ có phim ảnh tạo cảm hứng cho thời trang mà thế giới lung linh của làng thời trang cũng là chủ đề yêu thích của những nhà làm phim. Với đội ngũ các nhà làm phim giàu kinh nghiệm, DOP Media tự hào là đơn vị làm phim thời trang mang phong cách,…
Read more

Phim thời trang – Snooze

Không chỉ có phim ảnh tạo cảm hứng cho thời trang mà thế giới lung linh của làng thời trang cũng là chủ đề yêu thích của những nhà làm phim. Với đội ngũ các nhà làm phim giàu kinh nghiệm, DOP Media tự hào là đơn vị làm phim thời trang mang phong cách,…
Read more

Phim thời trang – Ted Baker

Không chỉ có phim ảnh tạo cảm hứng cho thời trang mà thế giới lung linh của làng thời trang cũng là chủ đề yêu thích của những nhà làm phim. Với đội ngũ các nhà làm phim giàu kinh nghiệm, DOP Media tự hào là đơn vị làm phim thời trang mang phong cách,…
Read more