Thu âm lời chào tổng đài

 • Mẫu lời chào tổng đài 2

  Mẫu lời chào tổng đài 2

  Lời chào tổng đài là lời thu sẵn được cài vào số máy cố định được chọn làm máy tổng…

  Xem thêm

 • Mẫu lời chào tổng đài 1

  Mẫu lời chào tổng đài 1

  Lời chào tổng đài là lời thu sẵn được cài vào số máy cố định được chọn làm máy tổng…

  Xem thêm