Category Archives: Kỹ xảo

Công nghệ trình chiếu 3D Mapping: Độc đáo – Sáng tạo

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, công nghệ 3D - Mapping (hay 3D Projection Mapping) đã được nhiều nghệ sĩ trên thế giới ứng dụng vào các sáng tạo nghệ thuật. 3D Mapping là gì? Kỹ thuật này dùng ánh sáng để tạo hiệu ứng 3D cho bề mặt mà nó tiếp xúc, nhằm…
Read more