Tag Archives: tv quang cao

Hướng dẫn SEO video cho Marketers

Bạn có nghĩ rằng bạn có thể kể tên ba công cụ tìm kiếm hàng đầu trên internet về khối lượng tìm kiếm? Google rõ ràng là đầu tiên, và tiếp theo bạn có thể nhắc đến Bing và Yahoo! Ngược lại, công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên internet thực sự là YouTube.…
Read more

6 cách để biến video doanh nghiệp giống phim điện ảnh hơn

​ Ai nói các video về doanh nghiệp là nhàm chán? Thu hút khán giả bằng cách dùng nhiều phương thức mang tính điện ảnh hơn cho video doanh nghiệp. Rất nhiều người đờ ra ngay lập tức khi họ nghe những lời về video doanh nghiệp. Đó là điều dễ hiểu. Rất nhiều video…
Read more