Portfolio Tag: bài ca doanh nghiệp

Công ty Bắc Phương

Sáng tác bài hát về công ty có lẽ là dấu ấn đậm nét nhất trong văn hóa doanh nghiệp. Mỗi bài hát ca ngợi công ty vừa khác họa những tâm tư, những nỗ lực và sự phấn đấu của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, do vậy, bài hát về công ty đều…
Read more