Monthly Archives: May 2016

Kinh nghiệm dựng phim từ bậc thầy Walter Murch

Walter Murch là một nhà dựng phim và thiết kế âm thanh nổi tiếng với nhiều thành tích nổi bật gắn liền với tên tuổi của mình, bao gồm cả Apocalypse Now, The English Patient, và Jarhead. Ông ấy thậm chí còn chỉ đạo một bộ phim, Return to Oz. ​Trong cuốn sách được đánh…
Read more