Monthly Archives: March 2016

Những camera quan trọng trong lịch sử điện ảnh

Những camera này đã thay đổi bộ mặt của điện ảnh, từng khung hình một. Ngày nay hình ảnh của các thiết bị làm phim mới ra đời mỗi ngày, để hỗ trợ tối đa về hiệu quả hình ảnh cho các nhà làm phim. Chưa bao giờ việc lựa chọn máy quay lại dễ…
Read more