Monthly Archives: March 2013

15 Tips giúp nâng cao kỹ năng quay phỏng vấn

​ Quay một cuộc phỏng vấn có thể là một trong những yếu tố thách thức nhất của quá trình làm phim. Là nhà sản xuất video và nhà làm phim, chúng tôi dần quen với việc kiểm soát mọi yếu tố của quá trình làm phim, nhưng một cuộc phỏng vấn lại có rất…
Read more