Monthly Archives: February 2013

6 cách để biến video doanh nghiệp giống phim điện ảnh hơn

​ Ai nói các video về doanh nghiệp là nhàm chán? Thu hút khán giả bằng cách dùng nhiều phương thức mang tính điện ảnh hơn cho video doanh nghiệp. Rất nhiều người đờ ra ngay lập tức khi họ nghe những lời về video doanh nghiệp. Đó là điều dễ hiểu. Rất nhiều video…
Read more