Monthly Archives: December 2012

Chia sẻ 3 kỹ thuật Lia camera

​ Khám phá ba kỹ thuật giải quyết vấn đề và lia (Pan) camera có tác dụng thêm gia vị cho bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào. Hiểu kỹ thuật lia máy cơ bản Bạn đã nhìn thấy nó cả triệu lần. Lia camera là xoay khung hình video theo hướng ngang từ một…
Read more